Synopsis | Leontien Goris

Synopsis

Storytelling wordt gebruikt in boeken, films, tv-commercials en tegenwoordig ook in games. Het vertellen van verhalen zorgt voor transportatie naar een andere wereld of zorgt voor een besef over wat de kijker/speler wel of zeker niet in zijn leven wilt bereiken. Doordat games een steeds grotere rol spelen als het gaat om interactive storytelling, wil ik mijn onderzoek graag storten op narritiviteit binnen games. Ik richt mijn onderzoek op de game ‘The Legend of Zelda: Breath of the wild’, deze game heeft ‘The Game of The Year Award’ gewonnen in 2017. Mijn onderzoeksvraag luidt daarom als volgt:

“Welke elementen van storytelling hebben bijgedragen aan het succes van de game ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’?

Er zijn veel theorieën ontwikkelt met betrekking tot storytelling. Joseph Campbell beschrijft in zijn theorie ‘The Hero’s Journey’ een weg die de held aflegt in een verhaal en de verschillende archetypes die hierin voorkomen. Deze archetypes zijn vastgesteld als ‘de held’ (Link), ‘de mentor’ (de koning van Hyrule & ‘The Champions’), ‘de schildwacht bij de drempel’ (de koning van Hyrule), ‘de heraut’ (prinses Zelda & de koning van Hyrule), ‘De transformator of gedaanteverwisselaar’ (Ganon) en ‘de schaduw’(Ganon)’. Het is nog niet helemaal duidelijk wie de ‘trickster/misleider’ is in deze game.

Naast de theorieën van Joseph Campbell zal er tijdens dit onderzoek ook gekeken worden naar de elementen van retorica die in deze game zitten verwerkt. Zo is al vast te stellen dat van de drie overtuigingskrachten van Aristoteles ‘Pathos’ overheerst. In deze game staat het inspelen op emotie d.m.v. herinneringen (van Link over Zelda), verhalen van karakters en muziek centraal. Ook kan en gesproken worden over personificatie aangezien veel karakters gebaseerd zijn op dieren/objecten.

Op basis van een enquête en een aantal 1-op-1 interviews wil ik erachter komen hoe spelers over de game denken en wat zij van het verhaal vinden. De resultaten hiervan wil ik graag naast de theorieën van Joost Raessens leggen over interactieve narrativiteit, want kloppen zijn theorieën wel vergeleken met wat er uit deze resultaten komt?

Leave a Reply