Onderzoeksopzet – Erik Pater (herkansing blok E)

Naam: Erik Pater
Studentnummer: 1641395
Specialisatie: User Experience Design
Format: Mini hoorcollege
Docent: ?
Periode: E

Hoofdvraag:
Hoe kan microcopy bijdragen aan het verhogen van de conversie bij webshops?

Deelvragen:
1. Wat is microcopy?
2. Wat is belangrijk bij het schrijven van correcte microcopy?
3. Hoe kun je microcopy implementeren in een webshop?
4. In welke fase van het ontwerpproces moet je aan de slag gaan met microcopy?

Motivatie:

Tijdens mijn specialisatie heb ik met een groepje studenten een workshop georganiseerd over microcopy. Deze term was toen nog nieuw voor mij (en velen anderen) maar ik kwam erachter dat ik het erg interessant vind. Het is iets dat erg vaak over het hoofd word gezien en daarom wil ik mijn mede studenten attenderen op het belang van goede microcopy in designs. Daarnaast wil ik natuurlijk zelf meer leren over microcopy zodat ik hier meer gespecialiseerd in kan worden.

Mogelijke bronnen:

Deskresearch
Boeken
Enquete
Interviews

Leave a Reply