Synopsis – Tim Terlingen

Naam: Tim Terlingen
Specialisatie: User Experience Design
Studentnummer: 1607633
Format: Mini-Hoorcollege

Hoofdvraag
Hoe worden data driven optimalisaties toegepast om de webshop van uwsportspecialist.nl te verbeteren?

In mijn seminar behandel ik het gebruik van data om de webshop van uwsportspecialist.nl te optimaliseren. Door gebruik te maken van een echte case kom ik tot een eigen analyse en conclusie die toegespitst is op één webshop. Als ontwerper kun je allerlei ontwerpbeslissingen maken, maar zijn deze wel de juiste? Werken de verbeteringen echt en hoe kom je hier achter? Uiteindelijk leveren optimalisaties die ‘echt’ werken meer op voor de webshop, maar ook voor de gebruiker. User needs & business goals (The elements of User Experience, blz 34).

Deelvragen
1. Wat wordt er verstaan onder data driven optimalisaties en wat zijn de belangrijkste kenmerken hiervan?

Allereerst wil ik het onderwerp introduceren voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben of voor wie het onbekend is. Wat word er bedoeld met data driven optimalisaties en wat zijn de belangrijkste kenmerken? Door literatuur over (big) data en conversieoptimalisatie (Handboek conversieoptimalisatie, Handboek online conversie) toe te passen kom ik achter de vraag en kan ik hier een conclusie over schrijven. Tevens beschrijf en onderzoek ik een aantal begrippen (conversie, funnel, check-out en meer).

2. Welke methodes, technieken en programma’s worden er gebruikt om data te verzamelen, analyseren en uiteindelijk toe te passen?

Om aan data te komen moet je natuurlijk eerst weten hoe je data verzameld. Vervolgens kan het worden geanalyseerd en kan de ontwerper op basis van de data die is verzameld de webshop optimaliseren en verbeteringen creëren. In de case die ik behandel maak ik gebruik van Google Analytics aangezien dit geïntegreerd is op de website van www.uwsportspecialist.nl. Door deskresearch te doen naar programma’s en technieken (Google Analytics, Yoast) die data kunnen verzamelen kom ik tot een conclusie.

3. Hoe worden data driven optimalisaties gevalideerd en toegepast?

Dan is het de vraag hoe deze optimalisaties worden gevalideerd. Op basis van data zijn er diverse ontwerpbeslissingen gemaakt, maar hoe kom je er nou achter hoe dit werkt? Er zijn verschillende methodes om optimalisaties te valideren zoals: usability tests, A/B testen, online feedback (surveys) en concept validaties (This is service design thinking, blz 143). In dit hoofdstuk ga ik vooral in op het A/B testen van de verbeteringen. Door in gesprek te gaan met experts kom ik achter de werkwijze en hoe data driven optimalisaties worden toegepast in het bedrijfsleven.

4. Hoe zet de ontwikkeling zich voort in de toekomst en kunnen wij als CMD’ers hierop inspelen?

Om het nog relevanter te maken voor CMD’ers ga ik op zoek naar trends op het gebied van data driven marketing / e-commerce. Door een gesprek aan te gaan met experts kom ik hierachter. Tevens vraag ik me af hoe de ontwikkeling van data zich voortzet en hoe de experts hier over denken.

Conclusie
Wanneer ik alle deelvragen heb behandeld kom ik uiteindelijk tot een conclusie. In deze conclusie wil ik niet alleen maar ‘rijtjes’ opnoemen, maar ook voorbeelden laten zien. Een aantal voorbeelden van hoe ik aan data ben gekomen, hoe ik dit geanalyseerd heb en waarom ik bepaalde optimalisaties heb gecreëerdmet betrekking tot de case van uwsportspecialist.nl.

Bronnen

Boeken:
Garrett, J. (2011). The elements of user experience. Berkeley, CA: New Riders.
Lentjes, T. (2011). Handboek conversieoptimalisatie. Culemborg: Van Duuren Media.
Petersen, P. and Petersen, M. (2014). Handboek online conversie. Amsterdam: Adformatie Groep.
Stickdorn, M. and Schneider, J. (n.d.). THIS IS SERVICE DESIGN THINKING.

Experts:
Media Solutions te Veenendaal – https://www.mediasolutions.nl
Benjamin Groenewoud, Sr. Conversion Specialist at Travix International

Internetbronnen
Diverse bronnen

 

One thought on “Synopsis – Tim Terlingen

 1. Hallo Tim,

  Ziet er goed uit.

  Probeer wel helder te maken wat je bedoelt wanneer je schrijft ‘kan de ontwerper op basis van de data die is verzameld de webshop optimaliseren en verbeteringen creëren’ De kern is natuurlijk hoe je bepaalt wat relevant is in de verzamelde data (deelvraag 2).

  Geef bij deelvraag 3 ook aan waarom A/B testing de methode is die wat jou betreft de beste is.

  Groet,
  Rob

Leave a Reply