Explanation Posts/Submissions

(english below)

Post 1: onderzoeksvraag

Jullie eerste post op deze blog moet de volgende elementen bevatten:

 • je voor- en achternaam (of jullie namen als je dream|discover|do als duo wilt gaan doen)
 • de door jou gekozen, in correct Nederlands geformuleerde onderzoeksvraag
 • een korte motivatie voor deze onderzoeksvraag (niet meer dan 250 woorden)
 • het door jou gekozen format op het seminar (mini-hoorcollege, pech-kucha, animatie of AV Documentatie)
 • de categorie ’onderzoeksvraag‘ en de juiste categorieën bij ‘specialisatie’ en ‘docent’ aangevinkt:

Post 2: Synopsis

Deze blogpost dient de volgende elementen te bevatten:

 • Format (mini-hoorcollege, pecha-kucha, animatie of AV Documentatie)
 • Titel (korte, prikkelende titel)
 • Korte samenvatting van hetgeen je wilt gaan zeggen/doen (maximaal 150 woorden)
 • de categorie ’synopsis‘ en de juiste categorieën bij ‘specialisatie’ en ‘docent’ aangevinkt:

Post 3: Eindoplevering

 • Het verslag van je bevindingen, analyses en conclusies. Voor alle formats dient dit verslag te worden ingeleverd.
 • De presentatie zelf (link naar mini-hoorcollege, pech-kucha, animatie of AV Documentatie)
 • Een reflectieverslag
 • de categorie ’eindoplevering‘ en de juiste categorieën bij ‘specialisatie’ en ‘docent’ aangevinkt:
 • Ingevulde feedbackformulieren voor de presentaties die je moet beoordelen (via google doc, wordt t.z.t. bekend gemaakt)

Submission 1: research question

Your first post must contain the following elements:

 • Your first and last name (or names when you work in a team)
 • The research question you have chosen.
 • A short motivation for the research question.
 • The chosen format for the seminar.
 • The correct categories have been ticked (research question, specialisation/lecturer)

 Submission 2: Synopsis

This blogpost must contain the following elements:

 • Format (mini-lecture, pecha-kucha, animation, AV-documentation)
 • Title (short, attractive title for your mini-lecture, pecha-kucha, animation, or AV-documentation
 • Your name(s)
 • Short summary of what you will say/do (max 150 words)
 • The right categories have been ticked (synopsis/specialisation/lecturer)

Submission 3: Final submission

The final blogpost must contain the following elements:

 • The report of your findings, analysis and conclusions. This report has to be submitted by all !
 • The presentation of the mini-lecture, pecha-kucha, animation or AV-documentation
 • Your reflection
 • The right categories have been ticked (final submission, specialisation, lecturer).
 • Completed feedback forms for the presentations you have to review (via google doc (more info follows later).

2 thoughts on “Explanation Posts/Submissions

 1. Naam: Jurrian van Bart
  Studentennummer: 1683240
  Specialisatie: Concept design
  Klas: JDE-CONCD-3B
  Docent: Rob van den Idsert
  Format: Mini hoorcollege

  Hoofdvraag:
  Hoe groot is de invloed van een subliminale boodschap reclame in film op het koopgedrag van de consument?

  Deelvragen:
  Wat is een subliminale boodschap?
  Welke succesvolle voorbeelden zijn er al van subliminale boodschap reclames?
  Hoeveel wordt er al gebruik gemaakt van subliminale boodschap binnen de reclame?
  Waarom werkt een subliminale boodschap goed of juist niet?
  Hoe erg wordt je beïnvloed op je koopgedrag door onbewuste subliminale boodschappen?
  Hoeveel neemt het brein op van subliminale boodschap reclames?
  Welke films hebben gebruik gemaakt van subliminale boodschappen?
  Op welke manier wordt het koopgedrag beïnvloed door reclame in film?

  Motivatie
  Sinds het vak crossmedia en psychologie & sociologie heeft Dennis van Santen mij geïntroduceerd aan de wereld van onbewuste reclames. Met name subliminale boodschappen hebben mij geïnspireerd. Deze reclame is een techniek waarvan veel niet eens het bestaan vanaf weten maar vervolgens wel gemanipuleerd worden om een bepaald product bewust aan te schaffen. Dit inspireerde mij om hier meer over op te zoeken en te onderzoeken waarom deze 0,03 seconde boodschappen die je niet eens waarneemt wel invloed hebben op je koopgedrag. Nu focus ik mij op de subliminale boodschap in de filmindustrie. Want zeg nou zelf, luister jij naar je onderbewustzijn?

  Bronnen
  https://www.ipsis.nl/over-ons/nieuws/sublimal-advertising-luistert-u-naar-uw-onderbewustzijn/
  https://www.marketingfacts.nl/berichten/verborgen-seks-en-andere-geheimen-in-reclame

  Literatuur
  Wijsman, E. (z.j.). Psychologie en Sociologie. Groningen/Houten, Nederland: Noordhoff.

Leave a Reply