Explanation Posts/Submissions

(english below)

Post 1: onderzoeksvraag

Jullie eerste post op deze blog moet de volgende elementen bevatten:

 • je voor- en achternaam (of jullie namen als je dream|discover|do als duo wilt gaan doen)
 • de door jou gekozen, in correct Nederlands geformuleerde onderzoeksvraag
 • een korte motivatie voor deze onderzoeksvraag (niet meer dan 250 woorden)
 • het door jou gekozen format op het seminar (mini-hoorcollege, pech-kucha, animatie of AV Documentatie)
 • de categorie ’onderzoeksvraag‘ en de juiste categorieën bij ‘specialisatie’ en ‘docent’ aangevinkt:

Post 2: Synopsis

Deze blogpost dient de volgende elementen te bevatten:

 • Format (mini-hoorcollege, pecha-kucha, animatie of AV Documentatie)
 • Titel (korte, prikkelende titel)
 • Korte samenvatting van hetgeen je wilt gaan zeggen/doen (maximaal 150 woorden)
 • de categorie ’synopsis‘ en de juiste categorieën bij ‘specialisatie’ en ‘docent’ aangevinkt:

Post 3: Eindoplevering

 • Het verslag van je bevindingen, analyses en conclusies. Voor alle formats dient dit verslag te worden ingeleverd.
 • De presentatie zelf (link naar mini-hoorcollege, pech-kucha, animatie of AV Documentatie)
 • Een reflectieverslag
 • de categorie ’eindoplevering‘ en de juiste categorieën bij ‘specialisatie’ en ‘docent’ aangevinkt:
 • Ingevulde feedbackformulieren voor de presentaties die je moet beoordelen (via google doc, wordt t.z.t. bekend gemaakt)

Submission 1: research question

Your first post must contain the following elements:

 • Your first and last name (or names when you work in a team)
 • The research question you have chosen.
 • A short motivation for the research question.
 • The chosen format for the seminar.
 • The correct categories have been ticked (research question, specialisation/lecturer)

 Submission 2: Synopsis

This blogpost must contain the following elements:

 • Format (mini-lecture, pecha-kucha, animation, AV-documentation)
 • Title (short, attractive title for your mini-lecture, pecha-kucha, animation, or AV-documentation
 • Your name(s)
 • Short summary of what you will say/do (max 150 words)
 • The right categories have been ticked (synopsis/specialisation/lecturer)

Submission 3: Final submission

The final blogpost must contain the following elements:

 • The report of your findings, analysis and conclusions. This report has to be submitted by all !
 • The presentation of the mini-lecture, pecha-kucha, animation or AV-documentation
 • Your reflection
 • The right categories have been ticked (final submission, specialisation, lecturer).
 • Completed feedback forms for the presentations you have to review (via google doc (more info follows later).

One thought on “Explanation Posts/Submissions

Leave a Reply