Herkansingen/Resits Seminar 2017-2018 Period E

In periode 2017-2018 E wordt geen ‘live’ seminar georganiseerd. Je kunt in deze periode wel herkansen als je in een vorige periode een onvoldoende, een NA of een NVD hebt behaald (en tijdens een eerder seminar feedback hebt gegeven). Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving voor de toetsen bij het STIP.

Onderaan vind je de belangrijke data.

In period 2017-2018 E no ‘live’ seminar will be organized. In this period you can do a resit if your grade was insufficient or when you received an NA or NVD. You must have given feedback during an earlier seminar (if you have not done that you can not pass the submission requirements). It is your own responsibility to register timely for the resit @ STIP

Please find the deadline for period E below.

  • Vrijdag/Friday        17-08-2018 @ 24:00 u                                                                         Deadline deliverables on blog

Leave a Reply