Eindoplevering Seminar Hymke Hemstra

Naam: Hymke Hemstra
Specialisatie: User Experience Design
Docent: Rogier Manten
Periode: D
Studentennummer: 1678582
Format: Mini hoorcollege

Onderzoeksvraag: Hoe moet Eigen voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens op basis van de AVG?

Onderzoeksverslag_HymkeHemstra     Reflectieverslag_HymkeHemstra        Seminar presentatie

Aantal woorden onderzoeksverslag: 3518
Aantal woorden reflectieverslag: 347

Eindoplevering | Tom van ‘t Hoff & Harumiko Felicia Soegito

Namen:

Tom van ‘t Hoff – 1657411

Harumiko Felicia Soegito – 1657686

Specialisatie: User Experience Design & Visual Design (herkansing)

Docent: Annemieke Pesch

Periode: D

Format: Documentaire

 

Documentaire

Eindverslag

Reflectieverslag